Łódzka Organizacja Turystyczna

Postępowania

Konkurs ofert na: Kompleksową organizację strefy gastronomicznej na terenie imprezy masowej w ramach plenerowego wydarzenia pn. „Łódź Summer Festival 2024”.

Termin składania ofert - 25 czerwca 2024 do godziny 16:00

UNIEWAŻNIONY Konkurs ofert na: Kompleksową organizację strefy gastronomicznej na terenie imprezy masowej w ramach plenerowego wydarzenia pn. „Łódź Summer Festival 2024”.

Termin składania ofert – 12 czerwca 2024, godz. 12:00

Konkurs został unieważniony 21.06.2024 na względu na brak ważnych ofert.