Łódzka Organizacja Turystyczna

ŁIPH

Od 25 lat ŁIPH stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami. Została reaktywowana w 1990 roku, aby służyć ponad 300 zrzeszonym w niej podmiotom. Jako największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie łódzkim sukcesywnie zwiększa liczbę zrzeszonych przedsiębiorstw. Największą grupę stanowią firmy z branży tekstylnej i budowlanej. 85% wszystkich firm, to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Troska o przedsiębiorców to główna idea Organizacji, którą władze ŁIPH kierują się w podejmowaniu działań. Coraz to nowsze usługi uruchamiane w Organizacji mają sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez ułatwianie nawiązania kontaktu pomiędzy przedsiębiorcą a władzami samorządowymi i administracją państwową. ŁIPH od wielu lat stara się być blisko przedsiębiorców z regionu, w którym prowadzi swoją działalność. Aktualnie ŁIPH posiada trzy oddziały – w Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim oraz w Pabianicach.

W naszym serwisie obok prezentacji działalności Izby znajdziecie Państwo wiele interesujących ofert współpracy zagranicznej i krajowej, a także cenne informacje z życia gospodarczego kraju i województwa łódzkiego, które mogą okazać się przydatne w działalności Państwa firmy.

 Główne obszary działania ŁIPH:

  • Spotkania B2B.
  • Konferencje i szkolenia.
  • Doradztwo i informacja gospodarcza.
  • Reprezentacja interesów firm członkowskich.
  • Realizacja projektów współfinansowanych z UE.
  • Wsparcie w podnoszeniu konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
  • Legalizacja dokumentów w obrocie międzynarodowym i wystawianie uniwersalnych świadectw pochodzenia towaru.
  • Świadczenie usług związanych z podpisem elektronicznym.