Łódzka Organizacja Turystyczna

Dołącz do nas!

Członkostwo w Łódzkiej Organizacji Turystycznej to klucz do wielu korzyści. Firmy zrzeszone w ŁOT zapewniamy preferencyjne warunki udziału w targach i wydarzeniach branżowych. Jako ŁOT organizujemy warsztaty i spotkania integracyjne, które stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów w branży turystycznej. 

Twoje produkty będą promowane poprzez witrynę internetową www.lodz.travel oraz dystrybuowane w punktach Łódzkiej Informacji Turystycznej, co zwiększa ich dostępność dla turystów. Dodatkowo, jako członek ŁOT, masz priorytet w wydawanych przez nas publikacjach  co pozwala na dodatkową promocję.

Otrzymujesz także dostęp do cennych statystyk dotyczących ruchu turystycznego w Łodzi, co ułatwia planowanie działań marketingowych. Członkostwo w Łódzkiej Organizacji Turystycznej to więc pewny krok w kierunku twojego rozwoju i promocji na turystycznej mapie Łodzi!

Korzyści z członkowstwa

Jak dołączyć?

Ścieżka aby zostać nowym członkiem Łódzkiej Organizacji Turystycznej jest niezwykle prosta. Proponujemy zapoznać się z umieszczonymi poniżej podstawowymi dokumentami naszego Stowarzyszenia:

Na każdym etapie proponujemy kontakt z biurem ŁOT (biuro(@)lodz.travel) aby otrzymać odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. Istnieje także możliwość zorganizowania osobnego spotkania i prezentacji naszej działalności dla osób zarządzających w siedzibie potencjalnego Partnera. Po zapoznaniu się dokumentami i akceptacją ich zapisów wystarczy wypełnić deklarację członkowską, a następnie przesłać skan na adres: biuro(@)lodz.travel 

Deklaracja zostanie przedstawiona na najbliższym spotkaniu Rady Łódzkiej Organizacji Turystycznej i po podjęciu uchwały o przyjęciu Partner zostaje pełnoprawnym członkiem ŁOT ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Niedługo później otrzyma notę księgową na podstawie, której może dokonać płatności należnej składki członkowskiej.