Łódzka Organizacja Turystyczna

Nasz zespół

W naszej Organizacji pracują specjaliści których łączy jedna pasja - Łódź! Każdego dnia działamy na rzecz rozwoju turystycznej marki Łodzi! Łódzka Organizacja Turystyczna składa się z siedmiu działów merytorycznych i dwóch organizacyjnych. Komórki takie jak Dział Turystyki Przyjazdowej, Digital Marketing, Łódzka Informacja Turystyczna i Łódź Convention Bureau działają bezpośrednio w obszarze marketingu turystycznego. Dział Orientarium i Media Łódź odpowiadają za sprzedaż, a zespół Karty Łodzianina prowadzi projekt miejskiej karty rabatowej.

Zarząd

Tomasz Koralewski
Prezes Zarządu

Dagmara Śmigielska
Wiceprezes

Anna Kaczorowska
Asystentka Zarządu
anna.kaczorowska(@)lodz.travel

Dział Turystyki Przyjazdowej

Nadia Barańska
Kierowniczka Działu Turystyki Przyjazdowej
nadia.baranska(@)lodz.travel

Natalia Wątorowska
Spec. ds. turystyki
natalia.watorowska(@)lodz.travel

 

Łódź Convention Bureau

Jakub Rosły 
Kierownik Łódź Convention Bureau
jakub.rosly(@)lodz.travel

Paweł Szewczyk 
Spec. ds. pozyskiwania wydarzeń
pawel.szewczyk(@)lodz.travel

 

Dział Digital Marketingu

Robert Zintera
Kierownik Działu Digital Marketingu
robert.zintera(@)lodz.travel

Krzysztof Leduchowski
Spec. ds. digital marketingu
krzysztof.leduchowski(@)lodz.travel

 

Robert Zdanowski
Spec. ds. projektów
robert.zdanowski(@)lodz.travel

 

Łódzka Informacja Turystyczna

Piotr Miłek
Kierownik Informacji Turystycznej 
piotr.milek(@)lodz.travel

Angelika Zembrzuska
Informator turystyczny 
angelika.zembrzuska(@)lodz.travel

 

Natalia Salamon 
Informator turystyczny 
natalia.salamon(@)lodz.travel 

Marta Lasota
Informator turystyczny
marta.lasota(@)lodz.travel

Julia Mykhailichenko
Informator turystyczny 
julia.mykhailichenko(@)lodz.travel

 

Dział Karty Łodzianina

Adam Leszczyński
Menadżer projektu
adam.leszczynski(@)lodz.travel

Agnieszka Junné
Spec. ds. obsługi klienta
agnieszka.junne(@)kartalodzianina.pl

Maciej Wąsik
Spec. ds. produktu
maciej.wasik(@)kartalodzianina.pl

Marika Opałka
Spec. ds. obsługi klienta
marika.opalka(@)kartalodzianina.pl

Karolina Kubicka
Spec. ds. rozwoju produktu
karolina.kubicka(@)kartalodzianina.pl

Marcin Michalak
Spec. ds. obsługi klienta
marcin.michalak(@)kartalodzianina.pl

Łódź Media Group

Iwona Banasiak
Kierownik działu Łódź Media Group
iwona.banasiak(@)lodz.travel
+48 722 006 093

Andrzej Krajewski
Spec. ds. komercjalizacji
andrzej.krajewski(@)lodz.travel
+48 722 006 564

Joanna Kozłowska - Padyk
Spec. ds. komercjalizacji
joanna.padyk(@)lodz.travel
+48 722 006 791

Anna Jasińska
Specjalista ds. komercjalizacji
 anna.jasinska(@)lodz.travel
+48 722 001 802

Dział Orientarium

Agnieszka Kukiełka
Kierownik działu Orientarium
agnieszka.kukielka(@)lodz.travel

Paulina Pielucha
Doradca sprzedaży
paulina.pielucha(@)lodz.travel

Angelika Zduńczyk
Doradca sprzedaży
angelika.zdunczyk(@)lodz.travel

Paulina Leska
Doradca sprzedaży
paulina.leska(@)lodz.travel

Julia Rozpędzka
Zastępca kierownika
julia.rozpedzka(@)lodz.travel

Beata Wyrzuc
Doradca sprzedaży
beata.wyrzuc(@)lodz.travel

Kacper Pieprzak
Doradca sprzedaży
kacper.pieprzak(@)lodz.travel

Adam Komorowski
Zastępca kierownika
adam.komorowski(@)lodz.travel

Sylwia Frątczak
Doradca sprzedaży
sylwia.fratczak(@)lodz.travel

Edyta Kaczmarkiewicz
Doradca sprzedaży
edyta.kaczmarkiewicz(@)lodz.travel

Księgowość

Kinga Babijczuk
Główna Księgowa
kinga.babijczuk(@)lodz.travel

Justyna Markiewicz
Księgowa
justyna.markiewicz(@)lodz.travel

 

Katarzyna Wolczyk
Księgowa
katarzyna.wolczyk(@)lodz.travel