Łódzka Organizacja Turystyczna

Наша команда

Zarząd

Tomasz Koralewski
Prezes Zarządu

Dagmara Śmigielska
Wiceprezes

Anna Kaczorowska
Asystentka Zarządu
anna.kaczorowska(@)lodz.travel

Dział Turystyki Przyjazdowej

Nadia Barańska
Kierowniczka Działu Turystyki Przyjazdowej
nadia.baranska(@)lodz.travel

Natalia Wątorowska
Spec. ds. turystyki
natalia.watorowska(@)lodz.travel

 

Dział Digital Marketingu

Robert Zintera
Kierownik Działu Digital Marketingu
robert.zintera(@)lodz.travel

Krzysztof Leduchowski
Spec. ds. digital marketingu
krzysztof.leduchowski(@)lodz.travel

 

Robert Zdanowski
Spec. ds. projektów
robert.zdanowski(@)lodz.travel

 

Łódzka Informacja Turystyczna

Piotr Miłek
Kierownik Informacji Turystycznej 
piotr.milek(@)lodz.travel

Angelika Zembrzuska
Informator turystyczny 
angelika.zembrzuska(@)lodz.travel

 

Natalia Salamon 
Informator turystyczny 
natalia.salamon(@)lodz.travel 

Marta Lasota
Informator turystyczny
marta.lasota(@)lodz.travel

Julia Mykhailichenko
Informator turystyczny 
julia.mykhailichenko(@)lodz.travel