Łódzka Organizacja Turystyczna

MPK Łódź sp. z o.o.

MPK-Łódź Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego, działającą w oparciu o postanowienia ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawę o gospodarce komunalnej i Aktu Założycielskiego MPK-Łódź.

Podstawową działalność Spółki stanowią usługi przewozowe.

Od kwietnia 2002 roku przedsiębiorstwo posiada licencję uprawniającą do prowadzenia przewozów w komunikacji miejskiej przez najbliższe 50 lat.

Świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej realizowane jest przez 4 zakłady komunikacyjne (2 zakłady komunikacji tramwajowej, 2 zakłady komunikacji autobusowej).

Spółka świadczy również przewozy specjalne dla osób niepełnosprawnych. Są one wykonywane są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych.

W ramach działalności pomocniczej Spółka realizuje usługi zewnętrzne, w których skład wchodzą:

  • remonty i naprawa tramwajów i autobusów,
  • remonty, przeglądy, konserwacje i naprawy torów, sieci i podstacji,
  • produkcja i regeneracja części do tramwajów i autobusów,
  • produkcja i regeneracja elementów torowo-sieciowych,
  • usługi informatyczne.

W ramach pozostałej działalności wykonywane są usługi reklamowe w zakresie wynajmu miejsc pod reklamy na tramwajach i autobusach, oraz wewnątrz wiat przystankowych i innych budowlach.