Łódzka Organizacja Turystyczna

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wspiera rozwój i działalność Uczelni poprzez promocję i integrację środowiska akademickiego. Najważniejszy cel Fundacji wspieranie Uniwersytetu Medycznego w następujących obszarach: dydaktyka, nauka, studenci. FUMED jest również "pierwszym kontaktem" dla osób które chcą zorganizować konferencje czy kongres w przestrzniach Uniwersytetu Medycznego, szczególnie w budynku Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy Pomorskiej 247/249 w Łodzi.