Łódzka Organizacja Turystyczna

PTTK oddział Łódzki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki jest kontynuatorem tradycji działań w branży turystycznej rozpoczętych na Ziemi Łódzkiej z górą 110 lat temu przez Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Aktualnie zrzesza niemal 1000 członków w każdym wieku, animując ich działania poprzez funkcjonowanie klubów zrzeszających miłośników turystyki kwalifikowanej (m.in. pieszej, rowerowej, górskiej, kajakowej, narciarskiej, caravaningowej) o których więcej przeczytać można tutaj: http://www.lodz.pttk.pl/kluby-kola-i-komisje/ ). Ułatwiając i motywując do indywidualnej turystyki w Łodzi i regionie koordynujemy funkcjonowanie systemu znakowanych szlaków pieszych i rowerowych (łącznie ponad 1200 km znakowanych tras), realizujemy także inicjatywę promowania i weryfikacji odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej (więcej o odznakach przeczytać można w tym miejscu: http://www.lodz.pttk.pl/zdobywaj-odznaki/ ). Ważnym aspektem działalności jest organizacja imprez turystyki kwalifikowanej (rajdów, zlotów, spływów kajakowych), oraz szkoleń kadry turystycznej (przodowników i instruktorów turystyki kwalifikowanej, oraz przewodników i pilotów turystycznych).                      W strukturach Oddziału prężnie działa największe w Polsce centralnej Koło Przewodnickie, zrzeszające obecnie z górą 80 przewodników po Łodzi i regionie.

Ważną gałęzią działalności PTTK jest obsługa ruchu turystycznego – zarówno przyjazdowego do Łodzi (turystyka indywidulane i grupowa), jak i organizacja wycieczek krajoznawczych. PTTK o/Łódzki jest największym w regionie touroperatororem krajowych wycieczek krajoznawczych oferowanych indywidualnym klientom (nasz katalog opiewa na ponad 75 wyjazdów w roku, znajdują się w nim zarówno wyjazdy krajoznawcze, jak i turystyki aktywnej). Nasza kadra przewodnicka umożliwia obsługę imprez również w językach obcych (m.in. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim i włoskim).