Łódzka Organizacja Turystyczna

AHE Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi istnieje od 1993 roku, kształci studentów na 20 kierunkach.

Akademia wyposaża studentów w umiejętności warsztatowe i uczy działać metodą projektu. Wiedza zdobyta na zajęciach od razu przekuwana jest w praktykę poprzez rozwiązywanie problemów, ćwiczeń i tworzenie projektów, które zlecane są z firm i instytucji zewnętrznych. Realizując projekty studenci osiągają efekty ponadstandardowe – kreatywnie i innowacyjnie wykorzystują teorie w praktyce. Stosowany model edukacyjny sprawia, że absolwent AHE jest świetnie zorientowany w trendach i zadaniach stojących przed daną branżą, w której się kształcił.

kademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to uczelnia silna, solidna i świetnie funkcjonująca na rynku edukacyjnym i gospodarczym. Oto nasz dorobek w skrócie:

  • 26 lat działalności
  • 81 tysięcy absolwentów
  • 6 wydziałów w Łodzi i 6 Filii
  • Największy w Europie Środkowej ośrodek kształcenia na odległość
  • 20 kierunków studiów I i II stopnia, ponad 80 specjalności
  • Uprawnienia do doktoryzowania
  • Ponad 100 kierunków studiów podyplomowych
  • Olbrzymie i nowocześnie wyposażone powierzchnie w XIX-wiecznych budynkach pofabrycznych


Jeśli chcesz kreatywnie zaprojektować własną edukację i karierę, dołącz do nas!