Łódzka Organizacja Turystyczna

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi

Misją Towarzystwa Przyjaciół Łodzi jest popularyzacja wiedzy o Łodzi poprzez: spotkania, odczyty, prelekcje, sesje, spacery, wycieczki, rajdy, konferencje, gry miejskie, konkursy, rocznice, jubileusze, wydawnictwa. Towarzystwo pracuje w ramach 3 sekcji: szkolnej, imprezowo-teatralnej oraz turystycznej.

Działalność TPŁ od początku jego istnienia skupiała się na pogłębieniu znajomości miasta i jego dziejów wśród łodzian, popularyzacji zagadnień kultury i sztuki oraz kształtowaniu pozytywnych społecznie więzi międzyludzkich.

Prezesem TPŁ jest Ryszard Bonisławski.