Łódzka Organizacja Turystyczna

Biblioteka Miejska w Łodzi

Biblioteka Miejska w Łodzi w swojej aktualnej formie rozpoczęła działalność od stycznia 2018 roku. Jest to nie tylko najważniejsza instytucja kulturalna w Łodzi, ale także największa sieć biblioteczna w Polsce. Biblioteka nieustannie pracuje nad doskonaleniem swojej oferty i dostosowaniem jej do potrzeb współczesnych użytkowników. W ramach swojej działalności organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne, propaguje znaczenie czytania, prowadzi edukację oraz korzysta z nowoczesnych środków przekazu. Jednocześnie stwarza przestrzeń, w której czytelnicy mogą aktywnie uczestniczyć i wspiera inicjatywy społeczne, realizując tym samym swoją misję jako miejsce integrujące lokalną społeczność.