Łódzka Organizacja Turystyczna

Orientarium ZOO Łódź

Misją ZOO jest ochrona ginących gatunków, edukacja oraz wspieranie puli genetycznej dzikich zwierząt, które są zagrożone wyginięciem w naturalnym środowisku. Z roli pokazowej przekształcamy się w ośrodek, który dba o bioróżnorodność i prowadzi prace naukową.

W Orientarium ZOO Łódź mieszka ponad 3350 osobników, które są przedstawicielami ponad 554 gatunków. Jesteśmy jedynym 0grodem w Polsce, w którym można zobaczyć m.in. ariranie, czyli wydry olbrzymie, orangutany sumatrzańskie, krokodyle gawialowe czy psy leśne. Łódzkie ZOO jako pierwsze w Polsce, w roku 1996 sprowadziło lwy azjatyckie,  dziś są one jedną z największych atrakcji ogrodu.

W roku 2022 ZOO otworzyło najnowocześniejszy w Europie kompleks hodowlany poświęcony Azji południowo-wschodniej - Orientarium.