Łódzka Organizacja Turystyczna

Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której ponad dwudziestopięcioletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej. Zrzeszenie się w Izbie podmiotów dysponujących największym potencjałem gospodarczym pozwala na wspólne dążenie do budowy przemysłu turystycznego w naszym kraju i ochronę interesów branży. Sprzyja temu fakt, że strukturę Izby tworzy 11 oddziałów terenowych w ważnych dla obsługi ruchu turystycznego regionach kraju.

W Łódzki Oddziale Polska Izba Turystyki skupia 29 podmiotów, a dodatkowo na jego terenie działa 5 przedstawicielstw firm członkowskich z innych Oddział Izby. Na liście członków znajdują się organizatorzy turystyki krajowej i zagranicznej specjalizujący się w turystyce wyjazdowej, jak i przyjazdowej. Silną reprezentację tworzą w Oddziale organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży. Ponadto w Oddziale nie brakuje agentów turystycznych, agentów IATA (specjalizujących się w sprzedaży biletów lotniczych), firm organizujących wydarzenia i targi, przewoźników oraz restauratorów. Łódzki Oddział PIT reprezentuje interesy swoich członków i szeregiem aktywności (szkolenia, seminaria, dostęp do informacji na szczeblu centralnym i lokalny, targi, study toury, akcje integracyjne) wspiera ich działalność. Ponadto aktywnie bierze udział w turystycznym życiu regionu, za sprawą bliskiej i wieloletniej współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, Łódzka Organizacją Turystyczną i Łódzką Informacją Turystyczną oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego. Dla mieszkańców Łodzi Polska Izba Turystyki Oddział Łódzki organizuje cotygodniowe dyżury, które dają możliwość dobrego zaplanowania podróży, odbywają się one w każdy piątek w godzinach 09:30-10:30 w Łódzkiej Informacji Turystycznej.