Łódzka Organizacja Turystyczna

Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO jest organizacją pozarządową, mającą swoją siedzibę w Łodzi i w swoich działaniach przede wszystkim skupiającą się na obszarze tego miasta. Naszym celem jest działanie na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju Łodzi i regionu. Cel ten realizujemy przede wszystkim poprzez udział w projektach edukacyjnych, kulturalnych, promocyjnych i turystycznych.

Nasza działalność opiera się na kilku filarach – prowadzimy gry miejskie i tematyczne spacery, wydajemy oryginalne przewodniki książkowe, opracowujemy materiały promocyjne i eksperckie. We wszystkich naszych działaniach zawsze wykorzystujemy lokalne dziedzictwo, koncentrując się nie na najbardziej oczywistych tematach, ale szukając oryginalnego, specyficznego „klucza” do pokazania danego miejsca.

Pierwszym projektem, który zrealizowaliśmy jeszcze w 2009 r., było wytyczenie „Szlaku Dziedzictwa Filmowego Łodzi”. Od tego czasu konsekwentnie kontynuujemy te działania – wydaliśmy kilka przewodników „filmowych”, rozpoczęliśmy znakowanie szlaku „Filmowe Łódzkie”, motyw filmowy często wykorzystujemy w naszych wycieczkach i grach miejskich.

W naszych działaniach współpracujemy przede wszystkim z grupami konferencyjnymi i biznesowymi. Ważnym partnerem są dla nas także lokalne organy administracji, przede wszystkim Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi. W ramach trwającej już dekadę współpracy staramy się realizować działania zarówno dla turystów jak i dla mieszkańców Łodzi i regionu, przekonując ich że żyją w ciekawym, wartym poznania miejscu.