Misja

Łódzka Organizacja Turystyczna rozpoczęła działalność w 2017 roku. Została powołana jako stowarzyszenie z inicjatywy Miasta Łodzi oraz lokalnych instytucji i przedsiębiorców branży turystycznej. ŁOT funkcjonuje na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz w na podstawie statutu ŁOT. W 2022 roku przekroczyliśmy liczbę 100 członków, która wciąż rośnie.

Naszą misją jest budowanie pozytywnego wizerunku Łodzi jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Łodzi i aglomeracji łódzkiej. Działamy poprzez udział w krajowych i zagranicznych targach, workshopach branżowych, realizację kampanii promocyjnych oraz organizację podróży studyjnych dla przedstawicieli branży i mediów. W naszych akcjach stawiamy na budowę długofalowych relacji z kluczowymi Partnerami w branży. 

Zgodnie z maksymą "razem możemy więcej" integrujemy też sektor publiczny, gospodarczy oraz instytucje, osoby i organizacje działające na terenie Miasta Łodzi zainteresowane rozwojem turystyki w tym mieście. 

Zapraszamy do współpracy,
Tomasz Koralewski, Prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej
Dagmara Śmigielska, Wiceprezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej