Teatr Nowy

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi powstał w 1949 roku jako teatr politycznie zaangażowany i programowo współczesny. Wyłonił się, z pracującej nad metodą Stanisławskiego, Grupy Młodych Aktorów, do której należeli m.in.: Kazimierz Dejmek, Janusz Warmiński, Danuta Mancewicz, Barbara Rachwalska, Janusz Kłosiński, Wojciech Pilarski. Teatr, który w myśl zasady pracy kolektywnej, działał pod zbiorowym kierownictwem, zainaugurował swoją działalność przedstawieniem sztuki Vaška Kani „Brygada szlifierza Karhana” (reżyseria zespołowa pod kierunkiem Jerzego Merunowicza, 1949). Niedługo później wyrósł na teatr pokoleniowy, a jego oblicze nierozerwalnie związane było z inscenizatorem, a potem dyrektorem tej sceny – Kazimierzem Dejmkiem.

Do dziś instytucja trwale czerpie z bogatego dorobku swego patrona oraz poprzednich twórców, dyrektorów i reżyserów, dzięki którym na deskach Teatru pojawiły się ważne w skali całego kraju przedstawienia o silnym wydźwięku społecznym, politycznym i moralnym.

Obecna dyrekcja Krzysztofa Dudka i Andrzeja Barta stawia na teatr słowa, teatr dobrego tekstu, teatr zarówno dzieł klasycznych, jak i dramaturgii współczesnej. Odwaga, świeże spojrzenie na rolę teatru na równi z bezkompromisowym stawianiem na jakość wyznaczają drogę Teatru Nowego. W 2017 roku Teatr Nowy pełnił rolę koordynatora, realizowanego w ramach ogólnopolskich obchodów Stulecia Awangardy w Polsce, projektu Łódź Stolicą Awangardy.