Łódzka Organizacja Turystyczna

Teatr Nowy

Teatr Nowy, noszący dziś imię swojego założyciela i wieloletniego dyrektora Kazimierza Dejmka, zainaugurował działalność w listopadzie 1949 roku premierą sztuki „Brygada szlifierza Karhana” Vaška Kaňi w wykonaniu młodych wychowanków założonej w tym samym roku łódzkiej Wyższej Szkoły Aktorskiej – dzisiejszej Szkoły Filmowej. Miał być sceną programowo „nową”: na wskroś współczesną, zaangażowaną społecznie i światopoglądowo. Na jego deskach przez lata pojawiały się ważne, rezonujące w całym kraju spektakle o silnym wydźwięku społecznym, politycznym i etycznym.