Łódzka Organizacja Turystyczna

Akademia Sztuk Pięknych

ASP w Łodzi oferuje nieodpłatne studia stacjonarne oraz odpłatne niestacjonarne na czterech wydziałach: Wydziale Grafiki i Malarstwa, Wydziale Taniny i Ubioru, Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz, Wydziale Sztuk Wizualnych. 

Akademia dysponuje również unikalną na skalę krajową ofertą studiów podyplomowych, wśród których są takie kierunki, jak: Moda, stylizacja, trendy; Projektowanie wzornicze produktu (Design rynkowy); Fotografia reklamowa we współczesnym wzornictwie; Projektowanie architektury wnętrz i wystawiennictwa; Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz; Projektowanie biżuterii; Komiks, ilustracja, projektowanie grafiki wydawniczej, i inne.  

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi to uczelnia nowoczesna. Jej władze patrzą w przyszłość szukając innowacyjnych rozwiązań i pomysłów, dzięki którym Akademia będzie mogła oferować coraz lepsze przygotowanie do dorosłego, profesjonalnego życia jej absolwentów. 

Podejmowane przez ASP inwestycje zarówno w zasoby ludzkie, jak i infrastrukturalne sprzyjają dynamicznemu rozwojowi artystów i pedagogów pracujących w jej murach a tym samym przekładają się na coraz wyższy poziom opuszczających Akademię absolwentów.