Łódzka Organizacja Turystyczna

600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

Zarząd

Tomasz Koralewski
Prezes Zarządu

Dagmara Śmigielska
Wiceprezes

Dział Turystyki Przyjazdowej

Nadia Grzelak
Kierownik Działu Turystyki Przyjazdowej
nadia.grzelak(@)lodz.travel

Piotr Spanialski
Specjalista ds. marketingu turystycznego
piotr.spanialski(@)lodz.travel

Natalia Wątorowska
Spec. ds. turystyki
natalia.watorowska(@)lodz.travel

 

Łódź Convention Bureau

Robert Zintera 
Kierownik Łódź Convention Bureau
robert.zintera(@)lodz.travel

 

Jakub Rosły 
Spec. ds. pozyskiwania wydarzeń 
jakub.rosly(@)lodz.travel

Łódzka Informacja Turystyczna

Piotr Miłek
Kierownik Informacji Turystycznej 
piotr.milek(@)lodz.travel

Angelika Zembrzuska
Informator turystyczny 
angelika.zembrzuska(@)lodz.travel

 

Natalia Salamon 
Informator turystyczny 
natalia.salamon(@)lodz.travel 

Marta Lasota
Informator turystyczny
marta.lasota(@)lodz.travel

Julia Mykhailichenko
Informator turystyczny 
julia.mykhailichenko(@)lodz.travel

 

Dział Karty Łodzianina

Adam Leszczyński 
Menadżer projektu
adam.leszczynski(@)lodz.travel

Karolina Kubicka
Spec. ds. obsługi klienta
karolina.kubicka(@)kartalodzianina.pl

Paulina Styczyńska
Spec. ds. obsługi klienta
paulina.styczynska(@)kartalodzianina.pl

Ewa Szymanowska
Spec. ds. rozwoju produktu
ewa.szymanowska(@)lodz.travel

Marika Opałka
Spec. ds. obsługi klienta
marika.opalka(@)kartalodzianina.pl

Angelika Blachowicz
Spec. ds. obsługi klienta
angelika.blachowicz(@)kartalodzianina.pl

Laura Rybczyńska
Spec. ds. komunikacji
laura.rybczynska(@)lodz.travel

Natalia Wątorowska
Spec. ds. obsługi klienta
natalia.watorowska(@)kartalodzianina.pl

Dział Komercjalizacji

Krzysztof Wójcik
Menedżer ds. komercjalizacji
krzysztof.wojcik(@)lodz.travel
+48 722 006 564

Joanna Kozłowska - Padyk
Spec. ds. komercjalizacji
joanna.padyk(@)lodz.travel
+48 722 006 791

Iwona Banasiak
Spec. ds. komercjalizacji
iwona.banasiak(@)lodz.travel
+48 722 006 093

Dział Orientarium

Agnieszka Kukiełka
Kierownik działu Orientarium
agnieszka.kukielka(@)lodz.travel

Paulina Pielucha
Doradca sprzedaży
paulina.pielucha(@)lodz.travel

Angelika Zduńczyk
Doradca sprzedaży
angelika.zdunczyk(@)lodz.travel

Paulina Leska
Doradca sprzedaży
paulina.leska(@)lodz.travel

Kacper Pieprzak
Doradca sprzedaży
kacper.pieprzak(@)lodz.travel

Julia Rozpędzka
Zastępca kierownika
julia.rozpedzka(@)lodz.travel

Beata Wyrzuc
Doradca sprzedaży
beata.wyrzuc(@)lodz.travel

Katarzyna Szmit
Doradca sprzedaży
katarzyna.szmit(@)lodz.travel

Paweł Szewczyk
Doradca sprzedaży
pawel.szewczyk(@)lodz.travel

Adam Komorowski
Zastępca kierownika
adam.komorowski(@)lodz.travel

Sylwia Frątczak
Doradca sprzedaży
sylwia.fratczak(@)lodz.travel

Edyta Kaczmarkiewicz
Doradca sprzedaży
edyta.kaczmarkiewicz(@)lodz.travel

Tomasz Grabowski
Doradca sprzedaży
tomasz.grabowski(@)lodz.travel

Księgowość

Kinga Babijczuk
Główna Księgowa
kinga.babijczuk(@)lodz.travel

Justyna Markiewicz
Księgowa
justyna.markiewicz(@)lodz.travel