Łódzka Organizacja Turystyczna

Zarząd

Tomasz Koralewski
Prezes Zarządu

Dział Turystyki Przyjazdowej

Nadia Grzelak
Kierownik Działu Turystyki Przyjazdowej
nadia.grzelak(@)lodz.travel

Piotr Spanialski
Specjalista ds. marketingu turystycznego
piotr.spanialski(@)lodz.travel

Anastasiia Babinets
Spec. ds. turystyki
anastasiia.babinets(@)lodz.travel

 

Łódź Convention Bureau

Robert Zintera 
Kierownik Łódź Convention Bureau
robert.zintera(@)lodz.travel

 

Jakub Rosły 
Spec. ds. pozyskiwania wydarzeń 
jakub.rosly(@)lodz.travel

Łódzka Informacja Turystyczna

Piotr Miłek
Kierownik Informacji Turystycznej 
piotr.milek(@)lodz.travel

Angelika Zembrzuska
Informator turystyczny 
angelika.zembrzuska(@)lodz.travel

 

Natalia Salamon 
Informator turystyczny 
natalia.salamon(@)lodz.travel 

Julia Mykhailichenko
Informator turystyczny 
julia.mykhailichenko(@)lodz.travel

 

Dział Karty Łodzianina

Adam Leszczyński 
Koordynator Projektu
adam.leszczynski(@)lodz.travel

Karolina Kubicka
Spec. ds. obsługi klienta
karolina.kubicka(@)kartalodzianina.pl

Paulina Styczyńska
Spec. ds. obsługi klienta
paulina.styczynska(@)kartalodzianina.pl

Ewa Szymanowska
Spec. ds. rozwoju produktu
ewa.szymanowska(@)lodz.travel

Marika Opałka
Spec. ds. obsługi klienta
marika.opalka(@)kartalodzianina.pl

Angelika Błachowicz
Spec. ds. obsługi klienta
angelika.blachowicz(@)kartalodzianina.pl

Laura Rybczyńska
Spec. ds. komunikacji
laura.rybczynska(@)lodz.travel

Martyna Pawlik
Spec. ds. obsługi klienta
martyna.pawlik(@)kartalodzianina.pl

Dział Komercjalizacji

Joanna Kozłowska - Padyk
Menedżer ds. komercjalizacji
joanna.padyk(@)lodz.travel

 

Krzysztof Wójcik
Menedżer ds. komercjalizacji
krzysztof.wojcik(@)lodz.travel

 

Dział Orientarium

Agnieszka Kukiełka
Kierownik Działu Orientarium
agnieszka.kukielka(@)lodz.travel

 

Księgowość

Kinga Babijczuk
Główna Księgowa
kinga.babijczuk(@)lodz.travel

Justyna Markiewicz
Księgowa
justyna.markiewicz(@)lodz.travel