Łódzka Organizacja Turystyczna

Consulates

NAME ADRESS TELEPHONE
Honorowy Konsulat Generalny Węgier (Hungary) Kaczeńcowa 10 42 253 53 03
Konsulat Brytyjski w Łodzi (British) Sienkiewicza 55 42 631 18 18
Konsulat Honorowy Albanii (Albania) Pomorska 41 42 307 10 91
Konsulat Honorowy Austrii (Austria) Tuwima 17 42 652 72 12
Konsulat Honorowy Belgii (Belgium) Tymienieckiego 25C/203 42 630 04 33
Konsulat Honorowy Królestwa Dani (Denmark) Piotrkowska 89 42 630 69 52
Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej (Czech Republic) Skłodowskiej-Curie 11 42 665 54 59
Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec (Germany) Piotrkowska 111 42 633 71 00; 601 224 037
Konsulat Honorowy Republiki Finlandii (Finland) Kamińskiego 27a  
Konsulat Honorowy Republiki Francuskiej (France) Pawilońska 47 505 104 817
Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej (Latvia) Kościuszki 35 42 633 97 68; 42 630 59 54
Konsulat Honorowy Republiki Malty (Malta) Boh. Monte Cassino 4 42 611 10 25
Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii (Moldova) Narutowicza 34 42 208 92 08
Konsulat Honorowy Ukrainy (Ukraine) Piotrkowska 77 601 155 330
Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga (Luxembourg) Żeromskiego 116