Łódzka Organizacja Turystyczna

Muzeum Sztuki MS1

W Muzeum mieści się Sala Neoplastyczna, dzieło Władysława Strzemińskiego, która była kluczowym elementem wystaw Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy "a.r". W 2008 roku zbiory te zostały przeniesione do obiektu ms², jednak Sala Neoplastyczna została na swoim pierwotnym miejscu. Wokół niej zorganizowano ekspozycję prac nowoczesnych twórców, którzy nawiązują do konstruktywistycznych korzeni, w ramach inicjatywy "Sala Neoplastyczna. Kompozycja Otwarta". W ms¹, na dwóch poziomach, odbywają się wystawy czasowe ukazujące fascynujące tendencje w sztuce nowoczesnej. Ogród pałacowy jest miejscem wydarzeń na świeżym powietrzu, takich jak pokazy filmów czy koncerty. W gmachu znajduje się również kawiarnia i biblioteka muzealna, otwarta dla publiczności.Wirtual walk