Łódzka Organizacja Turystyczna

Kuźnia Romów

Znajdująca się przy ul. Wojska Polskiego Kuźnia Romów jest miejscem upamiętniającym funkcjonujący w tym miejscu przez krótki czas obóz przeznaczony dla Cyganów i Sinti. W listopadzie 1941 roku na niewielkim terytorium wyłączonym z Litzmannstadt Ghetto umieszczonych zostało ponad 5 tysięcy osób narodowości romskiej, pochodzących z pogranicza austriacko-węgierskiego.

Z powodu nieludzkich warunków i braku możliwości zachowania podstawowych zasad higieny, obóz szybko zaczęła dziesiątkować epidemia tyfusu. Skłoniło to okupantów do zlikwidowania "getta w getcie", co nastąpiło na 12 stycznia roku 1942. Budynek kuźni, znajdujący się na terenie dawnego obozu dla ludności romskiej, przeznaczony został na cele muzealne w 2009 roku. Obecnie znajduje się pod opieką Muzeum Tradycji Niepodległościowych i prezentowana w nim jest wystawa dokumentująca eksterminację Cyganów i Sinti podczas II wojny światowej.

 

Zwiedzanie

Zwiedzanie budynku i wystawy "I skrzypce przestały grać" dokumentującej eksterminację Romów i Sinti jest możliwe po telefonicznym zgłoszeniu:
42 291 36 27, 783 755 391 - MTN Oddział Stacja Radegast
lub 42 632 71 12 - Dział Oświatowy MTN