Stacja Radegast

Historia Stacji Radegast sięga okresu międzywojennego. Wybudowana została wtedy mijanka towarowa, przekształcona podczas II wojny światowej w stację na którą dostarczano żywność i materiały przemysłowego do getta. Budynek stacyjny, stojący do dnia dzisiejszego powstał w kwietniu 1941 roku. W tym samym roku stacja stała się również miejscem na którym kończyły bieg pociągi transportujące Żydów z krajów Europy Zachodniej i prowincjonalnych gett z terenu Kraju Warty. Niedługo później okupanci zorganizowali Umschlagplatz - miejsce koncentracji Żydów przed wywozem do obozów zagłady.  Szacuje się, że przez stację Radegast przewinęło się ok 145 tysięcy osób, głównie narodowości żydowskiej.

Obecnie terenem Stacji opiekuje się Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Odrestaurowany budynek stacyjny, wraz z Tunelem Pamięci i pomnikiem upamiętniającym wywożonych Żydów otwarty został podczas obchodów 60 rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto.

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 11:00-18:00

Wtorek: 11:00-18:00

Środa: 10:00-16:00

Czwartek: 10:00-16:00

Piątek: nieczynne

Sobota: 10:00-16:00

Niedziela:  11:00-18:00

Samodzielne zwiedzania indywidualne Stacji Radegast jest bezpłatne.

Stacja Radegast jest przeznaczone dla osób od 13. roku życia. Osoby poniżej tego wieku mogą zwiedzać stację w obecności i za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.