Łódzka Organizacja Turystyczna

Pomnik Martyrologii Dzieci

Znajdujący się na skraju parku imienia Szarych Szeregów monument, jest szczególny dla upamiętnienia historii Łodzi w okresie II wojny światowej. Pomnik Martyrologii Dzieci, nazywany również pomnikiem Pękniętego Serca poświęcony jest zmarłym i zamordowanym polskim dzieciom, więzionym w obozie przy ul. Przemysłowej. Trafiały tam dzieci pomiędzy 8 a 16 rokiem życia, teoretycznie złapane podczas przestępstwa a praktycznie będące członkami rodzin Polaków osadzonych w hitlerowskich więzieniach.

Obecnie prowadzone są prace organizacyjne na rzecz uruchomienia Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Monument odsłonięto 9 maja 1971 roku, przedstawia bryłę przypominającą pęknięte w połowie serce z wtulonym wychudzonym dzieckiem oraz pustą przestrzenią będącą zarysem ciała małego człowieka. W pobliżu znajduje się tablica z napisem „Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”.