Łódzka Organizacja Turystyczna

Zielona Łódź

Blisko 1/3 powierzchni Łodzi zajmują tereny zielone. Jest wśród nich 40 miejskich parków, w tym 11 zabytkowych objętych opieką konserwatorską, Ogród Botaniczny, Ogród Zoologiczny, liczne skwery, zieleńce, nowopowstające parki kieszonkowe, jak również tereny leśne, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Las Łagiewnicki (1205 ha). Jest to jeden z większych kompleksów leśnych w granicach miasta w Europie.

Parki są miejscem wypoczynku i wytchnienia od wielkomiejskiego gwaru, choć i tu wiele się dzieje. W początkach maja warto zajrzeć do Ogrodu Botanicznego, w którym rozkwita blisko 70 tysięcy tulipanów, latem odbywają się koncerty w altanie w zabytkowym parku Źródliska, współorganizowane przez łódzką Akademię Muzyczną. Przez cały rok w łódzkich parkach odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe m.in. joga, nordic walking i narty biegowe.