Łódzka Organizacja Turystyczna

Warsztaty w Łódzkim ZOO

Podstawowymi celami ogrodu zoologicznego są ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej. Zajęcia edukacyjne, prowadzone są przez cały rok, zarówno na terenie ZOO, jak i w sali wykładowej. Przybierają formę terenowych lekcji biologii, warsztatów zoologicznych, prelekcji lub wykładów dla starszych odbiorców.

Aktualna oferta warsztatowo-edukacyjna łódzkiego ZOO dostępna jest na stronie https://orientarium.lodz.pl/oferta-edukacyjna/