Łódzka Organizacja Turystyczna

Łódź Polską Marką Turystyczną

Od 2022 roku Łódź jest laureatem tytułu Polska Marka Turystyczna. Projekt Polskie Marki Turystyczne popularyzuje miejsca, które warto odwiedzić w Polsce. Ideą jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane. Zarówno forma zarządzania marką turystyczną, jak i wypełnienie jej treścią to efekt cennej współpracy na poziomie lokalnym. 

Zarządcy terytorialnych marek turystycznych otrzymują wsparcie o charakterze doradczo-eksperckim, a także pomoc w przygotowywaniu i pozycjonowaniu wysokiej jakości materiałów promocyjnych. W przypadku Łodzi zarządcą jest Łódzka Organizacja Turystyczna – gwarant jej dalszego rozwoju.

Łódź, dzięki swoimi konsekwentnym działaniom promocyjnym, wpisała się już na stałe jako atrakcja turystyczna, miasto wielu kultur, rozwijające się bardzo dynamicznie. Jesteśmy świadomi potencjału i prowadzimy szereg działań, zarządzających marką, w celu wyeksponowania jej walorów. Warto podkreślić dobrą komercjalizację, wysokość budżetu, dedykowany zespół pracowników, dużą liczbę podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych w rozwój Łodzi. Ponadto, marka jest przygotowana od strony marketingowej - strategia, badania, narzędzia marketingowej.

Projekt prowadzony jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacje Turystyczną, co nadaje mu najwyższą rangę w kraju. Dzięki tytułowi możliwe jest podejmowanie działań mających na celu zwiększanie rozpoznawalności marki turystycznej Łodzi.


Więcej o Polskie Marki Turystyczne...

Polskie Marki Turystyczne - Broszura