Las Łagiewnicki i Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

Las Łagiewnicki jest jednym z największych lasów miejskich w Europie. Ma powierzchnię ok. 1200 ha. Jest pozostałością dawnej Puszczy Łódzkiej, która istniała na terenie miasta i w okolicy jeszcze 200 lat temu. Najcenniejsza część lasu została objęta ochroną rezerwatową. Swoje źródła ma tutaj rzeka Bzura, która w dalszym biegu tworzy trzy większe zbiorniki wodne Arturówek (największa w Łodzi baza rekreacyjno - wypoczynkowa z przystanią kajakowo - wioślarską). Na terenie lasu znajdują się dwie barokowe kapliczki drewniane św. Rocha i św. Sebastiana oraz św. Antoniego - najstarszy budynek zachowany na terenie Łodzi (ul. Wycieczkowa 75). Wewnątrz kapliczki jest studzienka ze źródlaną wodą, uznawaną za cudowną. Na skraju lasu, tuż przy granicy miasta, zlokalizowana jest również jedna z najstarszych świątyń na terenie Łodzi - barokowy kościół św. Antoniego, w którym często odbywają się koncerty organowe.

Las Łagiewnicki jest częścią Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Urozmaicony wyżynnym krajobrazem, dolinami niewielkich rzek i wielogatunkowymi lasami park jest najbliższym Łodzi terenem rekreacyjnym. Okoliczne szlaki piesze i rowerowe zachęcają do uprawiania aktywnych form turystyki. PK Wzniesień Łódzkich obejmuje swoim zasięgiem najwyżej położone fragmenty polodowcowych wzniesień poprzecinanym licznymi dolinkami i wąwozami. Wizyta w tej sielskiej krainie to znakomita propozycja na weekendowy wypoczynek.