Łódzka Organizacja Turystyczna

Las Łagiewnicki i Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

Las Łagiewnicki jest jednym z największych lasów miejskich w Europie. Ma powierzchnię ok. 1200 ha. Jest pozostałością dawnej Puszczy Łódzkiej, która istniała na terenie miasta i w okolicy jeszcze 200 lat temu. Najcenniejsza część lasu została objęta ochroną rezerwatową. Swoje źródła ma tutaj rzeka Bzura, która w dalszym biegu tworzy trzy większe zbiorniki wodne Arturówek (największa w Łodzi baza rekreacyjno - wypoczynkowa z przystanią kajakową).

Na terenie lasu znajdują się dwie barokowe kapliczki drewniane św. Rocha i św. Sebastiana oraz św. Antoniego - ta druga to najstarszy budynek zachowany na terenie dzisiejszej Łodzi (ul. Wycieczkowa 75). Wewnątrz kapliczki jest studzienka ze źródlaną wodą, uznawaną za cudowną. Na skraju lasu, tuż przy granicy miasta, zlokalizowana jest również jedna z najstarszych świątyń na terenie Łodzi - barokowy kościół św. Antoniego, w którym często odbywają się koncerty organowe.

Las Łagiewnicki jest częścią Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Urozmaicony wyżynnym krajobrazem, dolinami niewielkich rzek i wielogatunkowymi lasami park jest najbliższym Łodzi dużym terenem rekreacyjnym. Okoliczne szlaki piesze i rowerowe zachęcają do uprawiania aktywnych form turystyki. PK Wzniesień Łódzkich obejmuje swoim zasięgiem najwyżej położone fragmenty polodowcowych wzniesień poprzecinanym licznymi dolinkami i wąwozami. Wizyta w tej sielskiej krainie to znakomita propozycja na weekendowy wypoczynek.