Łódzka Organizacja Turystyczna

Łagiewnický les a krajinářský park Lodžské vrchy

Les Łagiewnicki (Łagiewnický les) je jedním z největších městských lesů v Evropě. Jeho rozloha je asi 1200 ha a je to to, co zbylo z Lodžského lesa, který ve městě a okolí existoval ještě před 200 lety. Na nejcennější část lesa se vztahuje ochrana přírodní rezervace. Pramení zde řeka Bzura, která dále tvoří tři poměrně velké vodní plochy Arturówek (největší rekreační a volnočasová základna v Lodži s kajakářským a veslařským přístavem). Uvnitř lesa se nacházejí dvě barokní dřevěné kaple, kaple svatého Rocha a svatého Šebestiána, a kaple svatého Antonína - nejstarší stavba Lodže (ul. Wycieczkowa 75). Uvnitř kaple se nachází studánka s pramenitou vodou, která je považována za zázračnou. Na okraji lesa, přímo na hranici města, se stojí barokní kostel svatého Antonína, jeden z nejstarších chrámů v Lodži, kde se konají varhanní koncerty.

Łagiewnický les je součástí Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Krajinného parku Lodžské vrchy). V parku jsou kopce, údolí, říčky a lesy. Okolní turistické a cyklistické stezky vybízejí návštěvníky k aktivní turistice.