Łódzka Organizacja Turystyczna

Paláce a vily

V Lodži je téměř 200 historických vil a paláců. Jejich zachovalost, původní i současná funkce či stavební materiály jsou různé, ale mají mnoho společných znaků. Všechny vily a paláce v Lodži byly postaveny v druhé polovině 19. století nebo na začátku 20. století. Všechny tyto rezidence patřily nejbohatším občanům a byly výkladní skříní jejich bohatství.

Vily, paláce a rezidence – je v tom nějaký rozdíl?

Pojďme si na tuto otázku hned odpovědět. Je nějaký rozdíl mezi palácem a vilou? Zjednodušeně řečeno: palác je působivější a reprezentativnější, zatímco vila je komornější stavbou, u které byl kladen důraz na soukromí. Hranice mezi těmito definicemi je nejasná a často najdete příklad stavby, u kterého bude těžké jasně definovat, zda se jedná o palác nebo vilu. Rezidence je ještě širší pojem a zahrnuje oba typy budov.

V každém případě, pokud chcete vidět vynikající příklady historických obytných budov, měli byste navštívit Lodž. Najdete zde velkolepé tovární paláce, nádherné vily, dřevěné letní vily, obrovské paláce integrované do městských průčelí, ale i skromnější, předměstské vily. Některé z nich dnes fungují jako muzea a umělecké galerie, některé využívají místní vládní instituce: úřady nebo knihovny, jiné jsou v soukromém vlastnictví. Jsou i takové (ale je jich naštěstí čím dál méně), které chátrají, protože se nepoužívají.

Paláce a vily, které musíte navštívit v Lodži

Nejznámějším a nejznamenitějším příkladem továrnického paláce ve městě je Palác Izraele Poznanského, dnešní Městské muzeum v Lodži. Palác se pro svou velikost a výzdobu nazývá „Lodžský Louvre“. Rezidence byla postavena v 80. a 90. letech 19. století, ale své konečné podoby dosáhla v roce 1903, tedy po smrti majitele - nejbohatšího židovského průmyslníka v Lodži, Izraele Poznańského. Budova spojuje to nejlepší z nejpopulárnějších architektonických stylů té doby: novorenesance, novobaroka a rané secese.

Zvenčí poměrně skromný palác Karola Scheiblera zaujme zdobenými interiéry. V bývalé rezidenci nejbohatšího průmyslníka v Lodži je nyní Filmové muzeum. Scheiblerův palác je jedním z prvních paláců postavených v průmyslové Lodži. Byl postaven v 50. a 60. letech 19. století v novorenesančním stylu.

Další příklady vynikající architektury v Lodži jsou spojeny s rodinami Poznańských a Scheiblerů. V ulici Gdańska najdeme dva paláce synů Izraele Poznańského. V Maurycyho paláci je dnes pobočka Muzea umění, a bývalém Karolově paláci sídlí Hudební akademie. V bývalé vile Edwarda Herbsta (byl Scheiblerův zeť) je zase muzeum představující původní interiéry této rezidence. 

Pro nadšence - méně známé ukázky paláců a vil

Všechny výše uvedené paláce byste měli vidět. Pokud máte ještě více času, pak můžete prozkoumat i další paláce a vily. Zde jsou naše doporučené tipy:

  • Perla art nouveau – ve vile Leopolda Kindermanna je umělecká galerie (31 Wólczańska St.).
  • Vila Otty Gehliga – ulice Tuwima 17 – originální dekorace v interiéru ve stylu německé renesance a nizozemského manýrismu
  • Palác bankéře Maxmiliána Goldfedera na ulici Piotrkowska 77, kde dnes sídlí restaurace a místní turistická organizace.
  • Malý, samostatně stojící palác Roberta Schweikerta na ulici Piotrkowska 262 – příklad paláce s rysy modernismu – dnes Evropský institut.
  • Palác bratří Steinertů na ulici Piotrkowska 272 - budova byla určena pro dvě rodiny, a proto má dvě brány a symetrické průčelí.
  • Modernistický palác Alfreda Biedermanna obklopený parkem (1/5 ul. Franciszkańska) – v současnosti ve vlastnictví univerzity v Lodži.
  • Palác "krále vlny", Juliusze Heinzela - v současnosti sídlo radnice (ul. Piotrkowska 104). Z oken budovy každý den v poledne zazní hláska polnice (Prząśniczka).
  • Dřevěné letní vily a zrekonstruovaná letní vila – budovy jsou přestěhované do Městského kulturního parku

A mnoho, mnoho dalších…