Łódzka Organizacja Turystyczna

Městské muzeum

Jedno z nejzajímavějších muzeí v Lodži se nachází v nádherném paláci, postaveném pro rodinu jednoho z nejbohatších továrníků Lodže 19. století Izraela Poznaňského. Uvidíte zde interiéry z přelomu 19. a 20. století a expozici o historii průmyslové Lodže. Část expozice je věnována umělcům spjatým s městem a těm, kteří se zasloužili o jeho obyvatele. Dozvíte se více informací například o význačných osobnostech z Lodže: např. klavírista Artur Rubinstein, spisovatel Władysław Reymont nebo básník Julian Tuwim.

Od roku 2017 je v suterénu paláce stálá výstava "Na společném dvoře", kde jsou základní informace o rozvoji Lodže před rokem 1939. Zjistíte, jaký byl život v multikulturní Lodži – v expozici jsou dobové fotografie, audio a video projekce a scénografické instalace. Další část expozice má název "Lodž v Evropě. Evropa v Lodži. Země zaslíbená včera a dnes", kde uvidíte chronologickou osu vývoje města. Dozvíte se mnoho informací o každodenním životě v Lodži. Díky interaktivním prvkům můžete prozkoumat dobové fotografie a další materiály o historii tohoto výjimečného města, které se rozvíjelo díky textilnímu průmyslu.

V muzeu je také dvoupatrová galerie, kde se konají sezónní výstavy světových umělců, jako jsou Salvador Dalí, Joan Miro, Marc Chagalle nebo Max Ernst. Instituce pořádá vzdělávací aktivity pro děti a mládež formou workshopů, plenérů a muzejních lekcí. Hned vedle paláce se nachází zahrada. Současní lodžští umělci zde vystavují své sochy pod širým nebem, které jsou součástí Alejí soch zasazených do zelených ploch zahrady.