Łódzka Organizacja Turystyczna

Księży Młyn

Rozsáhlou dělnickou kolonii Ksiezy mlyn nechal v 19. století postavit Karol Scheibler, nejbohatší lodžský průmyslník. Jednalo se o soběstačné „město ve městě“ po vzoru anglických dělnických kolonií. Součástí areálu Ksiezy mlyn byla obrovská továrna na bavlnu, připomínající zámek. Byly tam také sklady, dělnické domy a domky, škola, hasičská stanice, dvě nemocnice, plynárna, obchody, železniční vlečku. To vše bylo architektonicky sladěné do jednotného stylu.

Areál Ksiezy Mlyn se nachází na západní straně ulice Przędzalniana, mezi ulicemi Tymienieckiego a Fabryczna a Źródliska Park I. V širším slova smyslu zahrnuje celý urbanistický komplex, který se formoval do 20. let 20. století, včetně domů továrnických rodin Scheiblerů a Grohmanů. V roce 1971 byl urbanistický komplex prohlášen za památku industriální architektury.

Dnes je tento unikátní komplex magnetem pro turisty a umělce. V průběhu celého roku se zde konají nejrůznější kulturní akce: festivaly, výstavy či módní přehlídky. V bývalých továrnických rezidencích jsou dnes muzejní expozice.