Łódzka Organizacja Turystyczna

Umění a kultura

Władysław Strzemiński a jeho žena Katarzyna Kobro založili před druhou světovou válkou uměleckou skupinu "a.r.". (Revoluční umělci) v Lodži. Zaměřili se na dokumentaci a sběratelství současného evropského umění. Základ této sbírky tvoří stálou sbírku Muzeum Sztuki (Muzea umění) v Lodži. Součástí lodžské umělecké scény však není jen výtvarné umění, ale také další umělecké žánry jako například tanec a divadlo. Již téměř padesát let se tu koná festival Lodžská baletní setkání, milovníky divadla jistě zaujme Mezinárodní festival příjemných a nepříjemných her a řada dalších festivalů, věnovaných filmovému umění nebo divadlu.

Mezi významné umělce, spojené s Lodží, patří také literáti jako například básník Julian Tuwim, který napsal sbírku básní Kwiaty polskie nebo Władysław Reymont – autor románu Země zaslíbené, který získal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1924. V Lodži se také koná Galapřehlídka Akademie umění, která propaguje mladé designéry; a funguje zde Divadlo Studio, kde se studenti Filmové školy učí základy herectví. Je tu také dvanáct divadel. Na programu mají divadelní hry, inspirované historií či současností Lodže.

Lodž je vedle Varšavy nejdůležitějším centrem polské kinematografie. Po mnoho let se zde vzdělávají významní filmaři, Lodž je také oblíbeným místem pro natáčení filmů. V prostorách bývalého Studia hraných filmů sídlí Opus Film, významná a několikrát oceněná filmová produkce, a Toya Studios - jedno z největších a nejmodernějších zvukových studií v Evropě.