Łódzka Organizacja Turystyczna

Umělecká továrna

Art Factory (Umělecká továrna) je prostor určený pro prezentaci různých uměleckých žánrů: od divadla, přes film a tanec až po audiovizuální umění. Tento kulturní areál je v bývalých továrních budovách Księży Młyn a je společným projektem města Lodž, Nadace Łódź Art Center a Divadelní asociace Chorea.

Činnost Art Factory se zaměřuje na kulturní a umělecké vzdělávání, divadlo, výtvarné umění a hudbu. Tým této kulturní instituce organizuje pravidelné vzdělávací a umělecké projekty. Pořádá přednášky a setkání s umělci a předními odborníky v oblasti kultury a umění, semináře, workshopy, divadelní hry, koncerty, výstavy a projekty. Art Factory se zapojuje také do mezinárodních projektů, kde spolupracuje se členy Trans Europe Halles, sítě sdružující evropská kulturní centra, a Culture Action Europe. Spolupořádá také umělecké akce připravované Łódź Art Centre (Fotofestiwal, Lodžský Design Festival) a Chorea Theatre Association (divadelní festival Retroperspektywy).

Jedním z nejvýznamnějších aspektů činnosti této instituce je podpora profesionalizace kulturního a kreativního sektoru v rámci Art_Inkubator. Je to místo, kde se kreativita snoubí s podnikáním. Prostřednictvím tohoto projektu Art Factory podporuje kreativní lidi, aby se profesionalizovali na trhu s uměním a dokázali prezentovat a prodávat svá umělecká díla.