Łódzka Organizacja Turystyczna

Fabryka Sztuki

Fabryka Sztuki to przestrzeń dla różnych dziedzin twórczości kulturalnej, począwszy od teatru i filmu, poprzez muzykę, taniec, a skończywszy na sztukach audiowizualnych. Mieści się w postindustrialnych przestrzeniach na w dawnym kompleksie Karola Scheiblera w rejonach Księżego Młyna. Fabryka Sztuki to wspólny projekt Miasta Łodzi, Fundacji Łódź Art Center oraz Stowarzyszenia Teatralnego Chorea. 

Działania Fabryki Sztuki koncentrują się wokół edukacji kulturalnej i artystycznej, teatru, sztuk wizualnych oraz muzyki. Fabryka realizuje cykliczne autorskie projekty edukacyjne i artystyczne. Organizuje wykłady i spotkania z artystami i czołowymi ekspertami w dziedzinie kultury i sztuki, seminaria, warsztaty, spektakle, koncerty, wystawy i projekcje. Fabryka Sztuki realizuje międzynarodowe projekty organizowane we współpracy z członkami Trans Europe Halles – sieci zrzeszającej europejskie centra kulturalne, oraz z Culture Action Europe. Jest również współorganizatorem wydarzeń artystycznych przygotowywanych przez Łódź Art Center (Fotofestiwal, Łódź Design Festival) i Stowarzyszenie Teatralne Chorea (festiwal teatralny Retroperspektywy).

Jednym z ważniejszych aspektów działalności instytucji jest profesjonalizacja sektora kultury i kreatywnego prowadzona w ramach Art_Inkubatora. Jest to miejsce, gdzie twórczość spotyka się z przedsiębiorczością. Poprzez ten projekt Fabryka Sztuki jako instytucja otoczenia biznesu wspiera osoby kreatywne w działalności rynkowej a jako instytucja kultury realizuje działania mające na celu promocję sztuki i profesjonalizację kadr.