Łódzka Organizacja Turystyczna

Lodžské ghetto

Před druhou světovou válkou tvořila židovská komunita třetinu obyvatel Lodže. Někteří Židé stihli město opustit před válkou, mnozí ale zůstali. V únoru 1940 vzniklo v oblasti Starého města a Bałut, tedy v nejchudší části Lodže, jedno z největších ghett v Evropě, které bylo od počátku otrockým táborem. Mimo jiné se zde vyrábělo oblečení pro říšské vojáky. Pracovní síla byla potřeba, proto to bylo jedno z nejdéle existujících ghett. Uzavřeno bylo v létě 1944.

Před začátkem války bylo ze 665 tisíc obyvatel Lodže 34 % (223 tisíc) Židů a město bylo důležitým centrem židovské kultury. Příchod německého vojska 8. září 1939 znamenal začátek teroru proti židovskému i polskému obyvatelstvu města. V únoru 1940 bylo oznámeno zřízení židovského ghetta na severním okraji města v bývalé židovské chudinské čtvrti. Z ostatních částí města byli Židé vyhnáni a 30. dubna bylo území ghetta uzavřeno. 164 tisíc lodžských Židů se muselo stěsnat na území čtyř čtverečních kilometrů, z nichž více než třetina nebyla zastavěna. V letech 1941 a 1942 bylo do ghetta deportováno dalších 38 500 Židů, z toho 20 tisíc z Říše a Protektorátu, zbytek z blízkých měst.

Mnozí obyvatelé ghetta nevydrželi nelidské podmínky, a zemřeli zimou, hladem a vyčerpáním. Část vězňů byla deportována do vyhlazovacích táborů v Chełmnu a do Osvětimi-Březinky. Z více než 200 tisíc Židů, kteří prošli lodžským ghettem, jich přežilo pouze 5-12 tisíc (přesná čísla jsou dnes známa). Jejich památku připomíná Park přeživších s památníkem Poláků zachraňujících Židy, který byl otevřen k 60. výročí likvidace ghetta. V parku se nachází více než 600 "pamětních stromů" vysazených těmi, kteří toto ghetto přežili.

Do Lodže bylo mezi 16. říjnem a 3. listopadem 1941 deportováno 5 tisíc českých Židů. Přežilo z nich pouhých 277. Po vypálení Lidic v červnu 1942 bylo do Lodže deportováno 88 lidických dětí, jejich matky nacisté poslali do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Sedm dětí bylo posláno na převýchovu do německých rodin. Podle tohoto rozhodnutí lodžská přesídlovací centrála předala jedenaosmdesát lidických děti tamějšímu gestapu. Nákladní auta je ihned odvezli do Chelmna, kde byly zavražděny.

 Źródło mapy: www.lodzgetto.pl