Łódzka Organizacja Turystyczna

Železniční stanice Radegast

Historie stanice Radegast sahá až do meziválečného období. Tehdy byla vybudována průjezdná smyčka, která se během druhé světové války změnila ve stanici sloužící k dodávkám potravin a průmyslového materiálu do ghetta. Dodnes stojící nádražní budova byla postavena v roce 1941. V témže roce se tato zastávka stala konečnou stanicí vlaků, které převážely Židy ze západoevropských zemí a provinčních ghett z Warthelandu. Krátce poté zde okupanti zorganizovali Umschlagplatz - místo shromažďování Židů před jejich deportací do vyhlazovacích táborů. Odhaduje se, že nádražím Radegast prošlo přibližně 145 tisíc osob, převážně Židů.

V současné době je nádraží v péči Muzea nezávislých tradic. Obnovená budova stanice byla spolu s tunelem paměti a památníkem připomínajícím Židy, kteří byli odtud odvlečeni, otevřena při oslavách 60. výročí likvidace lodžského ghetta.