Łódzka Organizacja Turystyczna

Centrum dialogu Marka Edelmana

V roce 2013 byla otevřena unikátní skleněno-betonová budova Centra pro dialog Marka Edelmana v Parku přeživších v Lodži. Místo má symbolický význam - stromy v tomto parku vysadili lidé, kteří přežili holocaust.

Posláním centra je podpora mezikulturního a mezináboženského dialogu a prezentace obsahu různých kultur, zejména těch, které mají blízko k historii města. Zvláštní důraz je kladen na židovskou kulturu. Konají se zde také výstavy, panelové diskuze, workshopy a přednášky, zaměřené na německou, ruskou, ukrajinskou, romskou či arménskou kulturu a historii.

Tým Centra dialogu Marka Edelmana organizuje vzdělávací aktivity o kulturních a náboženských tématech. Podporuje myšlenku tolerance a boje proti diskriminaci a iniciuje diskuse na téma života v multikulturním světě.