Łódzka Organizacja Turystyczna

Židovský hřbitov

Největší (přes 40 ha) židovské pohřebiště v Polsku a jedno z největších v Evropě bylo založeno v roce 1892 na pozemku, který místní obci daroval významný lodžský podnikatel Izrael Poznaňski. Hřbitov byl udržován z darů lodžské společnosti, kterou podporovali bohatí průmyslníci, jejichž honosné hrobky lze dodnes obdivovat. Můžeme zde vidět hroby rodičů básníka Juliana Tuwima a klavíristy Artura Rubinsteina a monumentální mauzoleum věnované památce továrníka Izraela Poznańského. 

Během druhé světové války byli na hřbitově pohřbíváni Židé z lodžského ghetta. Dodnes se ze strany ulice Bračka nachází tzv. pole ghetta s anonymními náhrobky. Po válce byly budovy synagogy a mikve (židovská rituální lázeň) zbořeny a jediným objektem odkazujícím na doby, kdy se zde pravidelně pohřbívalo, je dodnes zachovaný pohřební dům. V roce 2015 byl hřbitov zapsán do seznamu památek.