Łódzka Organizacja Turystyczna

Park Přeživších

Park Ocalałych (Park přeživších) v ulici Wojska Polskaiego je spojený s historií této části Lodže. Byl založen v roce 2004 u příležitosti oslav 60. výročí likvidace lodžského ghetta z iniciativy Haliny Elczewské, ženy, která válku přežila. V parku je 600 stromů, připomínajících přeživší holokaustu. U každého stromu je jméno konkrétního přeživšího, v hlavní aleji jsou cedulky s jejich jmény.  V parku je také Pomník "Poláci zachraňují Židy", který zobrazuje symboly dvou národů: Bílý orel s roztaženými křídly a desky ve tvaru Davidovy hvězdy.

Na stěnách desek jsou jména asi sedmi tisíc Poláků vyznamenaných titulem "Spravedlivý mezi národy", včetně pamětních desek Jana Karského, Ireny Sendlerové, Władysława Bartoszewského, Józefa a Wiktorie Ulmových. Na podstavci je nápis: "Polákům, kteří zachraňovali Židy v letech 1939-1945" a také citáty z evangelií a Talmudu v polštině, hebrejštině a angličtině, včetně nápisu "Kdo zachrání jeden život, zachrání celý svět", který se objevuje také na medailích udělovaných Jad Vašem. Památník se nachází u nádrže zřízené na řece Łódce.