Łódzka Organizacja Turystyczna

Muzeum sportu a turistiky

Nová interaktivní výstava s názvem "Muzeum sportu. Rychleji, výš, silnější" seznamuje návštěvníky s historií sportu a turistiky v Lodži, představuje nejvýznamnější události a osobnosti, ale také propaguje fyzickou aktivitu a pravidla fair-play. Chronologicky uspořádané vyprávění představuje zrod sportu v Lodži v 19. století, vývoj sportu v meziválečném období a úspěchy po druhé světové válce. Zvláštní pozornost byla věnována mnohonárodnostnímu a multietnickému charakteru lodžského sportu v období do roku 1939 a účasti obyvatel Lodže na olympijských hrách. Vyprávění o sportu v Lodži ukazuje tuto formu činnosti jako důležitou součást společenského života, často s významem přesahujícím sportovní arény.

Výstava připomene profily významných sportovců Lodže se zaměřením na historii sportu ve městě: Akiba Rubinstein, Roman Kantor, Maria Kwaśniewska-Maleszewska, Jadwiga Wajs, Władysław Król, Jan Tomaszewski, Zbigniew Boniek a Artur Partyka.

Důležitými prvky expozice jsou projekční zařízení. Návštěvníci uvidí záznamy z významných sportovních akcí a pomocí interaktivních prvků si mohou vyzkoušet sportovní trénink. Stálá expozice je rozdělena do čtyř částí: první odkazuje na interiér šachové kavárny, druhá se týká účasti sportovců z Lodže a regionu na olympijských hrách. Ve třetí části expozice je představen sportovní stadion s tribunami připomínající fotbalové a atletické akce. Poslední část expozice je věnovaná turistice, kde se dozvíte o největších úspěších cyklistických a horolezeckých výprav.