Muzeum Kinematografii

Muzeum Kinematografii jest remontowane do końca 2020 roku. W tym czasie muzeum nie jest dostępne do zwiedzania. Kino Kinematograf działa bez zmian.

Muzeum Kinematografii w Lodzi to jedyne tego rodzaju muzeum w Polsce, które rozpoczęło swoją działalność w roku 1976. Wówczas jako Dział Kultury Filmowej i Teatralnej w Muzeum Historii Miasta Łodzi, a w roku 1984 zostało wyodrębnione jako jego oddział. Po dziesięciu latach funkcjonowania Muzeum przeniosło się do nowej (dzisiejszej) siedziby w dawnym pałacu K. Scheiblera przy pl. Zwycięstwa 1.

Nie przypadkowo właśnie w Łodzi powstało takie muzeum. Łódź poprzez znakomitą i jedyną w Polsce szkołę filmową pełniło rolę centrum produkcji filmów od początków rozwoju kinematografii. 
Muzeum oprócz organizowania wystaw czy spotkania – posiada znakomite muzealne kolekcje. Posiada pokaźny zbiór ponad 50.000 eksponatów powiększany z każdym rokiem drogą zakupów, darów, przekazów i depozytów. Eksponaty są gromadzone w czterech zasadniczych działach: historia kina, technika filmowa, plakat i scenografia oraz animacja.

Muzeum umożliwia zwiedzającym zapoznanie się z archiwalną aparaturą filmową, dokumentami życia filmowego, materialnymi obiektami związanymi z tworzeniem i funkcjonowaniem sztuki filmu fabularnego, dokumentalnego, oświatowego, animowanego, awangardowego, video i telewizji, programów filmowych, plakatów, scenografii, fotosów i pamiątek związanych z ludźmi kina. 

Zwiedzający zobaczy w Muzeum m. in: proces powstawania dzieł filmowych takich jak: "Ogniem i mieczem" i "Stara baśń - kiedy słońce było bogiem" Jerzego Hoffmana, "Pan Tadeusz" i "Zemsta" Andrzeja Wajdy czy "Quo Vadis" Jerzego Kawalerowicza. 

Muzeum posiada również własne archiwum filmowe i jest organizatorem Festiwalu Mediów "Człowiek w zagrożeniu", którego treścią są współczesne polskie filmy dokumentalne o tematyce społecznej. Bardzo ciekawy dla zwiedzających jest charakterystyczny fotoplastikon.