Łódzka Organizacja Turystyczna

Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej

Łódzkie Muzeum Oświaty jest najstarszą działającą nieprzerwanie tego typu placówką w Polsce. Idea powołania muzeum pojawiła się w Łodzi już w 1910 roku. Jednak władze carskie, obawiając się patriotycznego oddziaływania instytucji, nie wyraziły zgody na jej otwarcie. W 1983 roku utworzono Wydział Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, który mieścił się w gmachu szkoły przy ul. Wólczańskiej 23. Wydział, późniejsze Muzeum Oświaty, kilkakrotnie zmieniał swoją siedzibę i od 2009 roku mieści się przy Wólczańskiej 202.

W muzeum zgromadzono eksponaty związane z łódzkimi szkołami i nauczycielami. Oprócz zbioru archiwaliów (świadectw, kronik, ksiąg pamiątkowych itp.) czy sztandarów szkolnych, w muzeum znajduje się również kolekcja przyborów szkolnych i pomocy naukowych. Stanowi ona ekspozycję stałą muzeum. W zbiorach można zobaczyć takie pomoce naukowe jak np.: stare globusy astronomiczne, modele urządzeń mechanicznych (np. maszyny parowej, kołowrotu), wagi szalkowe, mikroskopy wyprodukowane jeszcze przez Niemców oraz wiele innych. Większość urządzeń można nie tylko obejrzeć ale również dotknąć i przetestować. Muzeum posiada również kolekcje przyborów, które były niezbędne w ekwipunku każdego ucznia. Można zatem zobaczyć stare tornistry, kałamarze, piórniki, temperówki, tarcze szkolne, elementarze, podręczniki, zeszyty i wiele więcej. Warto również dodać, że ekspozycja muzealna ma formę starej pracowni lekcyjnej wyposażonej w oryginalne, żeliwno - drewniane ławki z kałamarzami.

Większość zbiorów stanowią dary placówek oświatowych oraz osób fizycznych. W zasobach muzeum wyraźnie odbija się rzeczywistość czasów wojennych oraz czasów PRL-u. Można powiedzieć, że zbiory Muzeum Oświaty stanowią barometr zmian polityczno–historycznych zachodzących na terenie Polski w ciągu ostatnich dwustu lat.

Oprócz wystaw stałych muzeum oferuje wiele tematycznych zajęć i warsztatów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Są m.in. warsztaty z kaligrafii, zajęcia poświęcone historii pisma, a także dziejom szkolnego plecaka. 

Zwiedzanie

Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 14:00. Wstęp do muzeum jest bezpłatny. 

Opiekunów zorganizowanych grup prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 451 535 481