Łódzka Organizacja Turystyczna

Muzeum Sztuki MS2

MS2 jest miejscem, gdzie odbywa się eksperymentalna praca z kolekcjami sztuki XX i XXI wieku. Ekspozycje muzealne są organizowane wokół tematów, które kuratorzy uznają za kluczowe dla dzisiejszych widzów. Na parterze tej placówki zaprojektowano przestrzeń dla wystaw czasowych, skupiających się głównie na problematyce związanej z dziedzictwem awangardy. W obiekcie znajduje się także miejsce przeznaczone na warsztaty i różnorodne działania o charakterze edukacyjnym, a także sala multimedialna używana do wykładów i pokazów filmowych. Wewnątrz mieści się również kawiarnia "Awangarda" i księgarnia oferująca publikacje o sztuce.