Łódzka Organizacja Turystyczna 600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

Międzynarodowe Triennale Tkaniny

Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi jest obecnie największą z najstarszych wystaw promujących sztukę włókna na świecie, a także najbardziej prestiżową z nich. To także konkurs, w którym – od drugiej międzynarodowej edycji w 1975 roku – biorą udział twórcy ze wszystkich kontynentów. Artyści ubiegają się o nagrody, w tym o Złoty Medal (Grand Prix), uważany od lat za laur niezwykle prestiżowy.

Międzynarodowe jury przyznaje jeden medal złoty, dwa srebrne i trzy brązowe oraz wyróżnienia. Uznaniem artystów cieszy się także medal Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, przyznawany przez osobne jury złożone z pracowników merytorycznych muzeum. W dniu otwarcia wystawy odczytanie werdyktu (utajnionego do ostatnich chwil) gromadzi publiczność z całego świata, a większość z nagrodzonych odbiera medale osobiście. Ekspozycja pokonkursowa Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi oraz liczne imprezy i wystawy jej towarzyszące składają się na prawdziwe, jedyne w swoim rodzaju święto tkaniny. Prace, które sąsiadują ze sobą na ekspozycji są często różne pod względem formy i treści, ponieważ organizatorzy konkursu nie narzucają tematów, nie promują określonych technik, czy stylistyk. Wymagania formalne mówią jedynie, że prace mają być wykonane z materiałów włóknistych lub w technice przeplotu i nie mogą przekraczać rozmiarów 3x3x3 m i wagi 100 kg. Także dzięki tej różnorodności Międzynarodowe Triennale Tkaniny może tak obszernie prezentować aktualne tendencje w tkaninie artystycznej z całego świata.

Od momentu ustanowienia konkursu – przez 15 edycji Triennale – uczestniczyło w nim 1595 artystów z 71 państw. Każdej edycji wystawy towarzyszy ilustrowany katalog prezentujący prace laureatów. Muzeum jest jedynym organizatorem wystawy od 1985 roku.

Na wystawie prezentowane jest 55 prac z 21 krajów całego świata, zorganizowaną wokół przewodniego tematu pt. "Przekraczanie granic".

16. MTT można zobaczyć od czwartku do niedzieli, w godzinach 12.00-14.30 i 15.00-18.00.