Łódzka Organizacja Turystyczna

Ravekjavik

Ravekjavik to wyjątkowy festiwal muzyki rave, który od 2017 roku odbywa się w industrialnych przestrzeniach łódzkich fabryk, eksplorując nowe horyzonty w muzyce i sztuce. Ten projekt ma na celu rewitalizację zapomnianych miejsc poprzez wprowadzenie elementów takich jak muzyka, sztuka wizualna, scenografia i działania performatywne. Festiwal charakteryzuje się przede wszystkim społecznością, która ceni różnorodność i wspiera pokojowe współistnienie, opierając się na wzajemnym zrozumieniu i poznawaniu przez pryzmat sztuki.

Więcej informacji na stronie festiwalu