Łódzka Organizacja Turystyczna

Fotofestiwal

Fotofestiwal powstał w 2001 roku, jako jedno z pierwszych wydarzeń fotograficznych w Polsce. Była to spontaniczna inicjatywa studentów i wykładowców socjologii. Od tamtej pory zmieniła się nie tylko fotografia, ale także sposoby organizowania wydarzeń kulturalnych. Fotofestiwal zawsze jest jednak przestrzenią do prezentacji różnych form i rodzajów fotografii, forum dyskusji o sztuce i społeczeństwie, motywacją do poszukiwania alternatywnych metod mówienia o fotografii i jej eksponowania. A przede wszystkim jest miejscem spotkań.

Celem organizatorów jest stworzenie przestrzeni do prezentacji różnych form fotografii, a także forum dyskusji o sztuce i społeczeństwie oraz platformy wymiany doświadczeń twórców z odbiorcami. Wystawom towarzyszą warsztaty, wykłady, panele dyskusyjne.

Festiwal odbywa się w czerwcu każdego roku.