Łódzka Organizacja Turystyczna

FOTOFESTIVAL

Fotofestival byl zahájen v roce 2001 jako jedna z prvních fotografických akcí v Polsku. Jednalo se o spontánní iniciativu studentů a vyučujících sociologie. Od té doby se změnila fotografie i způsoby pořádání kulturních akcí. Fotofestival je však stále prostorem pro různé formy a typy fotografie, fórem pro diskuze o umění a společnosti, motivací k hledání alternativních způsobů, jak o fotografii a její expozici mluvit. A především je to místo setkávání. 

Cílem organizátorů je vytvořit prostor pro prezentaci, diskuzi a výměnu zkušeností autorů s publikem. Výstavy doplňují workshopy, přednášky a diskusní panely.

Festival se koná každoročně v červnu.