Łódzka Organizacja Turystyczna

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE TEXTILU

V současnosti nejprestižnější výstava propagující textilní umění na světě patří zároveň mezi ty nejstarší a největší. Její neoddělitelnou součástí je soutěž, které se účastní umělci ze všech kontinentů světa už od druhého ročníku pořádaného v roce 1975. Umělci soutěží o ceny včetně té největší Grand Prix, která je už dlouhá léta považována za mimořádně prestižní ocenění.

Mezinárodní porota uděluje pouze jednu cenu Grand Prix, dvě stříbrné a tři bronzové medaile a čestná uznání. Umělci také touží po medaili udělované porotou Ústředního textilního muzea v Lodži. V den zahájení výstavy přiláká diváky z celého světa do poslední chvíle tajné vyhlášení výsledků. Většina vítězů si ceny přebírá osobně. Posoutěžní expozice Mezinárodního trienále textilu v Lodži spolu s doprovodnými akcemi a výstavami tvoří jedinečnou oslavu textilního umění. Organizátoři dávají soutěžícím tvůrčí svobodu v technice, stylu i tématu, proto jsou vystavená díla nadmíru rozmanitá. Jediné požadavky jsou, že díla musí být vyrobena z vláknitých materiálů nebo technikou proplétání a nesmí přesáhnout rozměr 3x3x3 m a hmotnost 100 kg. Právě díky své rozmanitosti může trienále prezentovat aktuální tendence v textilním umění z celého světa.

Od svého počátku se trienále během 15 ročníků zúčastnilo 1595 umělců z celkem 71 zemí. Ke každému ročníku je vydán ilustrovaný katalog s uměleckými díly vítězů. Už od roku 1985 je stálým pořadatelem trienále Ústřední textilní muzeum v Lodži.