Łódzka Organizacja Turystyczna

Festival mnoha kultur v Lodži

Festival čtyř kultur odkazuje na multikulturní kořeny města, které se po mnoho let staly tavícím kotlem kultur a národností, mnohonárodnostním průmyslovým prostředím v samém srdci Polska. Myšlenkou festivalu je postavit most mezi historií a současností a naznačit cesty k harmonickému soužití různých národů navzdory historické zátěži. Nástrojem k dosažení tohoto úkolu je umění, které hovoří společnou řečí a vytváří vazby bez předsudků jakožto perspektivu pro další generace. 

Nejvíce lodžských kořenů má Festival čtyř kultur, který je pokračováním festivalu Dialog čtyř kultur iniciovaného v roce 2002 Witoldem Knychalskim. Odkazuje na čtyři kultury, které měly výrazný vliv na vývoj Lodže. V průběhu 15 let se o festival starali různí lidé a organizovala ho řada nadací a institucí. Objevilo se mnoho nápadů na jeho rozvoj. Přesto jedno je jisté, v Lodži neexistuje žádný jiný festival, který by byl stejně rozpoznatelný a zároveň tak lodžsky orientovaný a zakořeněný v historii města. Díky tomu celé Polsko ví, že Lodž bývala multikulturním městem, v němž společně žili polský, židovský, německý a ruský národ. Od v 19. století až dodnes sice v Lodži žije více národů a etnických skupin, přesto právě tyto čtyři historické kultury zde zanechaly stopu, kterou nelze přehlédnout. Pořadatelem festivalu je Centrum pro dialog Marka Edelmana.